Naši lektori

PaedDr. Monika Hulenová – odborný garant pre anglický jazyk

Mgr. Hana Mokošová – odborný garant pre nemecký jazyk

Mgr. Eva Lapidesová – odborný garant pre ruský jazyk

 

Adresa

Jazyková škola IN
ZŠ Za Kasárňou 2
831 03 Bratislava