Obchodné a platobné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Jazykovej školy IN

Kurz je možné vyplatiť pri zápise v hotovosti.

Ponúkame možnosť zaplatenia celej sumy jednorazovo alebo v dvoch splátkach:

Deti

1. splátka pri zápise: 100 €/150 € (kurz KET, PET, DSD)
2. splátka do konca novembra: 80 €/75 € (kurz KET, PET, DSD)

Dospelí

1. splátka pri zápise: 150 €
2. splátka do konca novembra: 90 €


Kurzy s menším počtom študentov

Deti

2 deti10 €/osoba/60 min
3 deti8 €/osoba/60 min
4 deti6 €/osoba/60 min
5 detí5 €/osoba/60 min
6 detí4 €/osoba/60 min
* Prípadne podľa dohody

Dospelí

215 €/osoba/90 min
310 €/osoba/90 min
47,5 €/osoba/90 min
56 €/osoba/90 min
65 €/osoba/90 min
* Prípadne podľa dohody

Všeobecné obchodné podmienky Jazykovej školy IN

 

Adresa

Jazyková škola IN
ZŠ Za Kasárňou 2
831 03 Bratislava