Ponuka kurzov

Ponúkame skupinové kurzy pre deti a dospelých s maximálnym počtom 12 žiakov v skupine (vo výnimočných prípadoch 15).

Vyučovacia hodina pre deti – 60 min / 3€
Vyučovacia hodina pre dospelých – 90 min / 4€

V prípade záujmu otvoríme i kurz s menším počtom študentov. (pozri Platobné podmienky)

Ponuka jazykov

  • Anglický jazyk
  • Nemecký jazyk
  • Taliansky jazyk
  • Ruský jazyk

Trvanie kurzov

  • 2 x do týždňa október – máj

Kurzy pre deti

  • Žiaci 1. – 9. ročníka (2 x 60min/týždeň) – 180 €
  • Kurzy prípravy na skúšky KET/PET/DSD žiaci 7. – 9. ročníka (2 x 60min/týždeň – 225 €

Kurzy pre deti slúžia na prehĺbenie učiva ZŠ, s dôrazom na precvičovanie štyroch základných jazykových zručností – čítanie, písanie, počúvanie, rozprávanie. Hodiny môžu byť oživené využívaním počítačov, interaktívnej tabule, prácou s textami piesní, rozprávok, reálií anglicky hovoriacich krajín, sledovaním vhodných filmov slúžiacich na upevnenie výslovnosti, gramatických javov a prehĺbenie slovnej zásoby.

Kurzy pre dospelých

  • Od úplných začiatočníkov až po pokročilých
    (2 x 90 min/týždeň) – 240 €

Učebnice

Anglický jazyk

Žiaci 1. – 4. ročníkaKid´s Box 1-4, Cambridge
Žiaci 5. – 9. ročníkaMore! 1-4, Cambridge
DospelíFace 2 face, Cambridge

Cena kurzu nepokrýva náklady na učebnice. Pri zápise je možné si ich u nás objednať so zľavou.

 

Adresa

Jazyková škola IN
ZŠ Za Kasárňou 2
831 03 Bratislava